Za takve profesionalce pripremili smo dva programa:

  • Program »Career Consultation«
  • Program »100 Days for Career Transition«

 

Kao nadogradnja ovom delu, u programu “100 Days for Career Transition” sprovodimo analizu vaših komparativnih prednosti na tržištu radne snage, sagledavamo moguće nedostatke i shodno tome dajemo savete kako dalje razvijati i usavršavati vaša znanja i veštine. Naučićete kako napisati dobar CV i kako ispravno predstaviti sebe na razgovoru za posao.

 

Proći ćete psihološke testove prilagođene nivou željene pozicije. U saradnji sa psihologom dobićete objašnjenje rezultata i jasniju sliku vaše ličnosti, profesionalnog fokusa i motivacije za dalje napredovanje. Biće vam izložena vaša uloga u timskom radu, mogući neformalni i formalni edukativni programi koji bi pomogli razvoju neophodnih znanja i veština radi dostizanja ličnih ciljeva u karijeri. Omogućićemo vam kontakte sa našim konsultantom putem elektronske pošte ili telefona za sve vreme trajanja programa.