Revizija efikasnosti lidera & menadžment tima

 • Da li ste sigurni da poznajete sopstvene rukovodioce?
 • Da li zaista imate prave rukovodioce?
 • Koje kompetence su neophodne vašem menadžment timu kako bi bio uspešan?
 • Koje će veštine biti neophodne liderima u vašoj industriji u budućnosti?

Ocenjivanje efikasnosti lidera i menadžment tima je efikasan alat za analizu veština i potencijala rukovodećeg kadra unutar vašeg kompanijskog okruženja. Cilj je da se upravljački resursi efikasno usmere na strategiju kompanije i trenutne poslovne probleme. Kompletna organizaciona kultura oblikuje se upravljačkim stilom lidera, koji ima značajan uticaj na uspeh kompanije, angažman i zadovoljstvo zaposlenih.

 

Amrop definiše procenu menadžmenta kao strukturiranu, sveobuhvatnu i objektivnu evaluaciju menadžerovih trenutnih kompetencija i budućeg potencijala. Oslanja se na grupu unapred predočenih kriterijuma (pozicija, nivo menadžmenta) i bazirana je na stručnim i pouzdanim merenjima. U ove svrhe, Amrop koristi različite metode, kao što su psihometrički testovi, intervjui bazirani na kompetencijama, detaljne provere referenci, kao i kompleksnije pristupe – na primer, ocenjivačko-razvojni centar.

 

Pregled ključnih kadrova

 • Ko su vaši ljudi koji najviše obećavaju?
 • Koje veštine je potrebno dodatno razvijati kako bi vaši najkvalitetniji ljudi mogli da napreduju do najzahtevnijih pozicija?
 • Koja je potencijalna šteta ukoliko pogrešna osoba bude unapređena?

Pregled ključnih kadrova je izuzetno bitan za bilo kog lidera kompanije tokom „prvih 100 dana“, kao i tokom planiranja naslednika određene pozicije i planiranja organizacionog razvoja. Po dolasku CEO-a, pre ili posle pripajanja & preuzimanja itd. ima smisla skenirati ključne ljude u vašoj kompaniji, kako biste brzo stekli uvid u trenutnu situaciju što se menadžmenta tiče. Takva informacija može predstavljati bazu za neke buduće odluke o strukturi menadžmenta. Pronalažanjem i efikasnim razvijanjem vaših ljudi visokog potencijala, vaša kompanija obezbeđuje najbolje prilike svojim zaposlenima. Čineći ovo, održavate znanje, veštine i angažovanje vaših ljudi na najvišem nivou. Svaki lider zna da ništa ne košta toliko koliko košta gubitak najboljih zaposlenih. Mi vas savetujemo koje veštine da razvijate i kako da zadržite vaše ključne ljude motivisanima.

 

Procena HR strukture

 • Planirate spajanje i preuzimanje. Kakav je kvalitet ljudskih resursa i korporativna kultura u kompaniji koju ste targetovali? Kakve su njihove svakodnevne procedure?

Pre spajanja i preuzimanja, finansijsko poslovanje ciljnog društva treba da bude provereno, a isto važi i za ljudske resurse. Procena HR strukture daje Vam brz i tačan pregled ljudi, HR procedura i organizacione kulture unutar određene kompanije. Na osnovu ovog, možete da planirate sinergije, kao i uštede u oblasti ljudskih resursa unutar spojenih kompanija.

 

Razvoj rukovodećeg tima

 • Imate sposobne i efikasne lidere, međutim, menadžment tim ne funkcioniše onako kako bi trebalo. Koji su razlozi?
 • Kako prilagoditi stil komunikacije u skladu sa svakom osobom i njegovom/njenom ličnošću, u cilju postizanja zajedničkih ciljeva?
 • Kako efikasno koristiti prednosti i nedostatke svakog individualca u timskom radu?

Svaki lider je osoba sa sopstvenim karakterom koja ima svoje prednosti i nedostatke. U određenim situacijama, ista osobina (npr. tvrdoglavost) može predstavljati snagu, dok u drugim situacijama može da bude ozbiljna prepreka. Kao članovi tima, treba da naučimo kako da efikasno koristimo našu jedinstvenu ličnost, stil komunikacije i životnu perspektivu, u cilju dostizanja maksimalne sinergije tima. Mi možemo da vam pomognemo sa detaljnim analizama ličnosti, vrednosti, preferiranih timskih uloga i stilova komuniciranja, radi lakšeg i prijatnijeg puta ka zajedničkim poslovnim ciljevima.

 

Ovde možete da upoznate globalne lidere tima za procenu rukovodećeg kadra.