Direktor i Partner
T +386 1 547 54 04
Savetodavni direktor ljudskih resursa
T +386 51 380 228
Partner
T +381 11 263 23 03
Direktor
T +385 99 228 19 02
Regionalni direktor sektora za razvoj rukovodećih kadrova
T +386 1 547 54 04
Projektni menadžer
T +381 11 263 23 03
Specijaliste za liderske usluge
T +386 1 547 54 04
Projektni menadžer
T +381 11 263 23 03
Kancelarijski menadžer
T +386 1 547 54 04