Direktor i Partner
T +386 1 547 54 04
Savetodavni direktor ljudskih resursa
T +386 51 380 228
Direktor
T +385 99 228 19 02
Regionalni direktor sektora za razvoj rukovodećih kadrova
T +386 1 547 54 04
Regionalni menadžer sektora za razvoj rukovodećih kadrova
T +386 1 547 54 04
Direktor odeljenja tehnologija i medija i profesionalnih usluga
T +386 41 683 283
Projektni menadžer
T +381 11 263 23 03
Rukovodilac projekata i usklađenosti poslovanja
T +386 1 547 54 04
Database / CRM specijalista
T +381 11 263 23 03
Projektni menadžer
T +381 11 263 23 03
Projektni menadžer
T +385 1 484 01 12
Kancelarijski menadžer
T +381 11 263 23 03