Digitalno liderstvo za budućnost

Naša globalna digitalna praksa praksa je oblikovana da predvidi i odgovori na tražnju u sledećim segmentima:

 

Spajanje sredstava za masovnu komunikaciju: emitovanje programa, e-trgovina i m-trgovina, zabavna industrija i izdavaštvo

Tehnološki hardver, poluprovodnici i elektronika, softver i internet, integracija sistema, IT usluge i podugovaranje, mreže udaljenih servera, veliki podaci, napredni analitički menadžment

Telekomunikacioni provajderi, telekomunikacioni operateri/mobilnost, integracija mreže i podugovaranje, provajderi bežičnih usluga

„Čista tehnologija“ i obnovljivi izvori energije: vetar, solarna energija, pametna mreža, skladištenje energije, energetska efikasnost, recikliranje i odlaganje otpada, voda i otpadne vode, bio goriva i biomasa, geotermalni, napredni i zeleni materijali.

 

Ekspertiza

Amropovi partneri i istraživači usklađuju široka znanja o industrijama sa znanjima o lokalnim prilikama, potpomognuti sa globalnim resursima i integralnom međunarodnom mrežom menadžera ključnim kupcima.

 

Usmereni na suštinu, mi blisko sarađujemo sa klijentima u ekonomičnoj, jakoj i održivoj alokaciji kadrova na viskom nivou upravljanja.

 

Imamo dugogodišnje partnerstvo s našim klijentima ne samo u nalaženju ključnog kadra –„Lidera za budućnost“– nego i u proceni izvršnih i upravnih odbora i upravljačkih timova, i sprovođenju uspešnog planiranja i rešenja za upravljanje talentima.

 

Imajte u vidu svog Amrop partnera kao pouzdanog savetnika koji podržava Vas i Vašu kompaniju tokom ovih procesa transformacije.

 

Globalni rast finansijsko-tehnološkog sektora

Tradicionalne finansijske institucije suočavaju se sa rastom konkurencije od strane novih učesnika. U prilog ovome govori činjenica da su globalna ulaganja u finansijsko-tehnološkom sektoru eksponencijalno porasla- sa 930 miliona dolara u 2008. godini na preko 12 milijardi dolara u 2014. godini. Očekuje se da će se ulaganja udvostručiti u budućnosti.

 

Finansijske usluge predstavljaju osnovnu oblast za tehnološke inovacije, od načina na koji ljudi štede svoj novac, kako ga troše, do alata koje koriste za ulaganje - svi ovi načini rada danas se menjaju brže nego ikada pre, na svakom kontinentu.

 

Ekspertiza

Amropova globalna praksa uključuje 17 partnera sa obimnim iskustvom i fokusom na tržišta finansijskih tehnologija. Blisko sarađujemo sa dinamičkom skupinom globalnih konsultantskih kompanija, kreatorima finansijskih softvera i usluga, i tehnološkim startup-ovima koji deluju u nizu sektora kao sto su mobilna plaćanja, transferi novca i kredita, formiranje fondova i upravljanje imovinom preduzeća.

 

Naš tim u ovom sektoru čine konsultanti i istraživači koji imaju iskustva u radu sa finansijskim i tehnološkim kompanijama. Dualni fokus omogućuje razumevanje ove dve povezane industrijske grane i predstavlja moćnu platformu za prepoznavanje i zapošljavanje lidera koji gledaju unapred sa relevantnim iskustvom i kulturološkim uklapanjem.

Naše istraživačke procedure su ucrtane u Amropov genetski kod i obezbeđuju da naši klijenti uvek imaju pristup najnovijim trendovima.