Amrop uklapa lokalnu ekspertizu sa globalnim resursima u jednom agilnom partnerstvu. Svake godine ostvarimo više od 200 plasiranja u međunarodnom traženju kadrova, planiranje zamena i vodećih pozicija za partnere, seniorske izvršne pozicije, direktore i lidere u različitim oblastima, u globalnim, regionalnim i lokalnim kompanijama u svetu.

 

Mi odgovaramo na potrebe kompanija u sledećim poljima:

 

  • Strateški i menadžment konsalting
  • Revizija i porezi
  • Pravne usluge

 

Suština

'Lideri za budućnost' u profesionalnim uslugama moraju biti pre svega agilni, usmereni ka budućnosti i strategijskom razmišljanju. Pred njima su krucijalna pitanja koja utiču na organizacionu kulturu, lojalnost zaposlenih i konkurentsku prednost.

 

Kako centralizacija i decentralizacija mogu biti pomireni? Kako globalni standardi i lokalni zahtevi mogu niti uspešno integrisani? Kako specijalizacija i generalizacija mogu biti uspešno usklađeni? U težnji za većim udelom na tržištu, pri tom čuvajući ugled brenda, kako izbalansirati fokus na ključne veštine sa proširenjem portfolija?

 

U međuvremenu, konstantan pritisak na naknadu zahteva da inovativne modele naplate koji su bazirani na povraćaju uloženih sredstava. A u sektoru proizvodnje diferenciranih proizvoda konsultantima su potrebne veštine i mreže kontakata kako bi mogli da prate i predviđaju promene u konkurentskom okruženju, promene u regulativi i napredak u tehnologiji, ukoliko žele da njihove organizacije budu vodeće i da napreduju.

 

Šta je sledeće za Vašu kompaniju? Kako da obezbedite da su Vaši novi lideri uključeni, motivisani i odgovaraju budućim izazovima?

 

Ekspertiza

Kao partneri u Amropovom sektoru profesionalnih usluga, oslanjamo se na godine ličnog iskustva i širokog poznavanja industrija kako bismo obezbedili uspeh naših klijenata. Amropovi partneri su prethodno bili parteri u kompanijama koje se bave profesionalnim uslugama na globalnom nivou i razumeju potrebu za kadrovima u najvišem menadžmentu. Naša veličina, polje delovanja i znanje nam omogućuju da odgovorimo na potrebe za talentima na način na koji niko drugi ne može.