Globalnim organizacijama je posebno teško da usklade globalnu strategiju sa domaćim ekonomskim uslovima. Ovakva dinamika zahteva posebne ljude koji mogu da se prilagođavaju. Pomažemo kompanijama da izgrade snažnu strategiju za pronalaženje kadrova, identifikujući 'Lidere za budućnost' za uspešnost i rast.

 

Naši posvećeni timovi konsultanata širom sveta imaju strukturni pristup u traženju visokih kadrova na osnovu jasnog uvida o tržištu, njegovim ključnim igračima i industrijskim trendovima i snažnoj mreži kontakata na visokom nivou. Praksa je oblikovana tako da zadovolji zahteve različitih klijenata – od 500 najvećih američkih kompanija do porodičnih biznisa.

 

Naši partneri i istraživači usklađuju ekspertizu na lokalnom tržištu uz podršku globalnih resursa. Blisko sarađujemo sa klijentima u ekonomičnoj, jakoj i održivoj alokaciji kadrova na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou.

 

Naša statistika govori za sebe: od 2010. godine više od 50 Amropovih specijalizovanih konsultanata je vodilo preko 2.200 projekata u oblasti široke potrošnje i maloprodaje. Veličina i vrednost kompanija klijenata varira u rasponu od 100 miliona do 25 milijardi dolara, a projekti obuhvataju liderske uloge u svim važnim funkcijama i u generalnom menadžmentu.

 

Suština

Tradicionalni poslovni model maloprodaje danas postoji zajedno sa drugim kanalima prodaje koji su u ekspanziji, stvarajući sveobuhvatnu maloprodaju. Pretraga podataka i poslovna analitika postali su ključne funkcije. Preduzeća koja proizvode robu široke potrošnje se bore za dominantnu poziciju i stavljaju naglasak na inovacije. Da bi zadovoljili očekivanja tražnje, oni moraju biti efikasni i ekonomični, budući da marže nastavljaju da se smanjuju i dele.

 

Ovaj dinamički kontekst zahteva od poslovnih lidera da mogu da rukovode uz minimalne napore i usmeravaju energiju na ostvariva rešenja. Ljudi koji su sposobni da se prilagode brzim promenama i šansama u okruženju, a da istovremeno održavaju strateški fokus usmeren ka budućnosti.

 

Ipak, nove veštine su oskudne i veoma tražene. Konkurencija se intenzivira kako bi privukla one lidere koji su zaista sposobni da otvore put u asistiranju kompanijama da se redefinišu - i da to urade na održiv način.

 

Ekspertiza

Amropova globalna grupa koja se bavi sektorom maloprodaje i robe široke potrošnje ima jasan uvid u izazove sa kojima se suočavaju određeni tržišni segmenti - omogućujući nam da nađemo kadar koji odgovara jedinstvenoj kulturi, strukturi, poslovnim i strateškim ciljevima svakog klijenta.

 

Mi razumemo pokretače nove radne snage koja pripada različitim generacijama i kulturama. Mi Vam možemo pomoći sa predlozima koji su superiorni u stvaranju vrednosti zaposlenih, kako bi privukli i zadržali visokokvalifikovane rukovodioce sa liderskim kvalitetima i prilagođenosti koju tražite.