Strukturne, regulatorne promene i spajanje industrija dodatno su potrebni rukovodiocima koji mogu jasno razmišljati o novim tržišnim mogućnostima i prelasku na sledeću fazu rasta. Amrop je regrutovao rukovodioce na svim nivoima i poziciji u okviru sektora finansijskih usluga širom sveta. Od generalnih direktora, finansijskih direktora, direktora operacija, direktora marketinga, direktora informacionih tehnologija:

        

  • Osiguravajućih društava        
  • Poslovnih banaka       
  • Korporativnih banaka   
  • Investicionih ban 
  • Privatnih kompanija.

 

Koristeći naš pristup u potrazi za kadrovima, pronalazimo direktore na globalnom nivou koji će se osećati kao kod kuće, u Njujorku, Londonu, Cirihu ili Singapuru, a koji istovremeno zadovoljavaju potrebe lokalnih klijenata. Pružamo informacije kandidatima o kompanijama naših klijenata, gradeći poverenje u nestabilnom okruženju, kako bismo ispunili očekivanja i stvorili nove prilike.

 

Blisko sarađujući sa našim klijentima, postavljamo temelje za rast koji će neizostavno pratiti kraj određenog dela biznisa i ekonomskog ciklusa.