Amrop Univerzitet projektuje, pruža i podržava čitav niz provesionalnih razvojnih inicijativa koje se bave potrebama naših timova širom sveta za učenjem u domenu regrutovanja izvršilaca usluga koje se pružaju odborima i rukovodećim kadrovima. Koristi se mešavina metodologija od onlajn radionica i prekograničnih mentorstava do globalnih događaja za učenje na licu mesta, kojima se povezuje učenje na nivou svih naših partnerstava.

 

Sednica u Amrop Kampusu 

 

Kvalitet i posvećenost Amrop-ovih Istraživača  i Saradnika ključan je aspekt izvanredne usluge. Godišnja sednica u Kampusu povezuje kolege širom sveta u jedan živ, interaktivni forum, i osnovica je za trajni profesionalni razvoj naših istraživačkih timova.

Mešavinom formalnog učenja koje prenose spoljni profesionalci i razmenom među kolegama, Amrop Istraživači i Saradnici rade na čelu najbolje prakse i inovacija na terenu, pri čemu pomažu klijentima i kandidatima da na efikasan, efektivan i održiv način donesu odluke.

 

Hyper Island  

 

Hyper Island je digitalna kreativna poslovna škola sa konsultantskom stranom, koja je specijalizovana za obuku u privredi u realnom svetu uz korišćenje digitalne tehnologije. Amrop-ovo uzbudljivo partnerstvo sa Hyper Island-om obezbeđuje preobražajno digitalno učenje koje je vitalno za organizovanje naše orgtanizacije za 'Ono što dolazi'. Hyper Island program, koji se ostvaruje nizom ličnih inovacijskih radionica, programima za odore i saradnjom intelektualnog vođstva, je vrhunski ocenjen deo Amrop-ovog programa rada učenja i razvoja.

 

Naša saradnja sa Hyper Island pomaže da se ojača naša globalna kultura u pogledu inovacije koja gleda na budućnost i to na svim nivoima organizacije.

 

IMD  

 

Amrop-ovo stalno partnerstvo sa IMD Poslovnom školom pruža jake akademske temelje za stalan izvršni razvoj Amrop-ovih partnera i konsultanata. Program koji se realizuje u višednevnim ličnim sednicama u IMD Kampusu u Lozani, Švajcarska, kao i predavanjima i držanjem govora na globalnim i regionalnim sastancima, vode IMD-ovi profesori na osnovu učenja zasnovanog na istraživanju i stvarnom svetu a o čitavom nizu poslovnih tema.

 

Naš osnovni "Trusted Advisor Program" (Program pouzdanog savetnika") je multi-modularan program sačinjen po meri, u kome se istražuje sadržaj, veštine i ponašanje koji su neophodni za rad sa klijentima na holistički način a koji se bavi njihim dugoročnim strateškim izazovima.

U međuvremenu, 'Welcome to the Flight Deck' (Dobrodošli na kormilo) je globalna studija koju su sproveli Amrop i IMD, u kojoj se istražuje ljudska dimenzija globalzirajuće srednje tržišne kapitalizacije.