ETIKA: moralni principi koji upravljaju ponašanje. 

 

Mi obavljamo poslovanje na način koji je transparentan, častan i vredan poverenja. Mi:

 

 • dajemo jasne, fer i konkurentne predloge klijentima i kandidatima
 • nastojimo da proverimo istinitost izjava koje se odnose na zadatke (klijenti i kandidati)
 • preduzimamo sve mere kako bi se izbegli sukobi interesa
 • pridržavamo se dogovora bez ograničenja
 • uzdržavamo se od toga da kandidata predstavimo više nego jednoj organizaciji istovremeno
 • uzdržavamo se od toga da već postavljenog kadidata kontaktiramo za mogućnosti izvan klijentove organizacije
 • posvećeni smo najstrožijem načelu poverljivosti u vođenju poslova, a u pogledu zaštite svih podataka i Zakona i načela privatnosti.

 

BRIGA: pokazivanje ljubaznosti i brige za druge. 

 

Mi smo obzirni i cenimo ljude kao pojedince. Mi:

 

 • smo Pouzdani savetnici za naše klijente, uz pružanje održive, lične pažnje na nivou viših izvršilaca
 • pratimo učinak i zadovoljstvo klijenata i kandidata nakon postavljenja
 • praktikujemo ‘reflektovanje kroz akciju’ u našim poslovima sa drugima, proveravajući predrasude i pretpostavke pre nego što donesemo zaključke
 • stvaramo prostor za konstruktivno davanje povratnih informacija: u pravo vreme i na pravom mestu i sa pozitivnim unutrašnjim stavom
 • obučavamo, treniramo i mentorišemo Amorop partnere, konsultante, istraživače i saradnike 
 • podržavamo naše Amrop kolege na svaki mogući način kako bismo obezbedili njihovu dobrobit i uspeh
 • pomažemo našim Amrop kolegama da slede svoju 'ključnu izvrsnost' u poslu, poštujući njihova ograničenja.

 

RADOZNALOST: jaka želja za znanjem i učenjem. 

 

Radujemo se i praktikujemo 'istraživački' mentalitet u našem traganju za znanjem. Mi:

 

 • pomažemo klijentima da identifikuju i postave transformativne lidere sa odgovornom vizijom, motivacijom i ambicijom 
 • primenjujemo pristup 'motivisan kontekstom'; koji se zasniva na poslovanju, tržištu i potrebama za vođstvom naših klijenata
 • investiramo u zaštićeno intelektualno vođstvo kako bismo bili u korak sa potrebama klijenta i kandidata
 • učestvujemo u Amrop-ovim formalnim programima učenja i nova saznanja prenosimo na interakcije sa našim klijentima i kandidatima
 • smo otvoreni za neformalno učenje jedni od drugih, bez obzira na nivo ili hijerarhijski rang, u okviru Amrop službi i preko granica
 • aktivno nastojimo da učimo i da razumemo druge kulture, nacionalno i organizaciono.

 

AGILNOST: sposobnos za brzo i lako prilagođavanje. 

 

Mi zajednički, efikasno i fleksibilno radimo da bismo ispunili potrebe internih i spoljnih zainteresovanih strana. Mi:

 

 • nudimo inovativna i rešenja zasnovana na najboljim praksama u domenima ključnih liderstava
 • smo otvoreni i voljni da razgovaramo o načinima na koje naše znanje i iskustvo mogu biti vredni našim klijentima 
 • praktikujemo proaktivan i brz odgovor u svako doba
 • imamo zadatak da se razvijamo kao pojedinci i kao organizacija 
 • smo u mogućnosti i voljni smo da preispitujemo naša uvrežena ubeđenja i pretpostavke
 • pomažemo jedni drugima da probamo, neuspemo, učimo i da ponovo pokušamo.

 

IZVRSNOST: kvalitet da se bude izvanredan ili izuzetno dobar.  

 

Mi veliku pažnju poklanjamo procesima i rezultatima. Mi:

 

 • preduzimamo sve mere kako bismo obezbedili snagu Amrop-ovih procesa i alata
 • upoređujemo Amrop procese i prakse sa organizacijama koje su najbolje klase 
 • obezbeđujemo da nivo kvaliteta bude dosledan u svim Amrop službama
 • signaliziramo sva pitanja koja se odnose na kvalitet na proaktivan i blagovremen način relevantnim zainteresovanim stranama
 • proveravamo nivo zadovoljstva klijenta i kandidata na unapred dogovorenim ključnim tačkama zadatka
 • zamenjujemo već postavljenog kandidata koji odlazi pod unapred dogovorenim uslovima i u unapred ugovorenom vremenskom okviru i poštujemo unapred dogovorene honorare.

 

UKLJUČIVANJE: postupak uključivanja ili uključivanje u grupu ili strukturu. 

 

 

Mi negujemo ‘različitost u pogledu demografije i razmišljanja’. Mi:

 

 • praktikujemo objektivnost, proveru znakova preferencijalnog tretmana ili isključenja pojedinaca ili grupa
 • posećujemo u paru klijente kako bismo obezbedili relevantnu mešavinu stručnosti i perspektiva 
 • nastojimo da prezentujemo različit spektar kandidata, u pogledu razmišljanja i demografije 
 • investiramo u virtuelne i fizičke platforme kako bismo delili znanje i stručnost u geografskom i kulturnom pogledu
 • ugrađujemo različitost u sopstvene politike regrutovanja i razvoja u okviru Amrop-a 
 • gradimo Amrop-ove timove i radne grupe preko kulturnih granica
 • osiguravamo otvorenost i transparentnost širom Amrop-a, izbegavajući 'grupisanje' ili elitizam.

 

Temeljno načelo

 

Temeljan Amrop-ov Kodeks profesionalnog ponašanja, u svako doba nastojimo da delujemo u skladu sa Amrop-ovom globalnom misijom:

 

Oblikovanje održivog uspeha preko inspirativnih lidera

 

Za više informacija, molimo da nas kontaktirate.