Ono što nas izdvaja:

 

Agilnost:

Radimo zajednički, efikasno i fleksibilno u cilju da zadovoljimo jedinstvene potrebe naših klijenata sa liderima spremnim na promene koji će pripremiti svoje poslovanje za ono što sledi.

 

Pogled unapred

Gledamo napred, pružajući vredne informacije koje pomažu renomiranim kompanijma da identifikuju i pozicioniraju vrhunske lidere - ljudi čija vizija, motiv i ambicija pomažu da se transformišu organizacije i tržišta.

 

Povezanost

Bilo da tražite lidere koji bi se uklopili u kulturu Vašeg preduzeća, ili da li ste Vi lider koji je u potrazi za svojim sledećim korakom u karijeri, uvek ste u srcu Amrop mreže, povezani sa stručnjacima na terenu u 57 zemalja širom sveta.

 

 

Naš pristup

Kontekst je od vitalnog značaja

Amrop je neumorno vođen kontekstom. Od traženja i selekcije ljudi za pozicije izvršnog nivoa (Executive Search-a) preko procene liderstva do savetodavnih usluga odborima kompanija, sve usluge su izgrađene na jedinstvenoj filozofiji: Savetodavno poverenje (Trusted Advisorship). Svaki posao, tržište i projekat je jedinstven, baš kao i njihovi lideri. Sve treba shvatiti i tretirati u skladu sa tim.

 

Razumevanje konteksta zahteva uvid u lokalne uslove - znanje kako da se stvari urade na terenu. Amrop klijenti imaju pristup najnovijim istraživanjima i informacijama o tržištima, dostupnosti talenata i očekivanjima kandidata. Mi smo izvor lidera u okviru tržišta i preko njegovih granica, koji primenjuju iskustva dobijena iz prve ruke iz industrijskih sektora a koja su od ključne važnosti za uspeh. Sa 84 povezane kancelarije u 57 zemalja, poznajemo svet kao naše sopstveno dvorište.

 

U procesu regrutovanja, mi razvijamo prikaz stanja resursa, mrežu naših kontakata i bazu podataka, a sve u kombinaciji sa vodećim industrijskim, struktuiranim tehnikama istraživanja.

 

Zahvaljujući beskompromisnom fokusu na pozicije visokog hijerarhijskog niva, Amrop Partneri su izgradili, besprekornu mreže širom sveta: poslovnih lidera (CXO-i), misaonih lidera, industrijskih stručnjaka i članova savetodavnih odbora.

 

Amrop klijenti mogu da se oslone na visok odaziv, rukovodeće profile sposobne da se uklope u njihovu naprednu kulturu i okruženje, kao i na transformaciju strateških pozicija u izvor izvandrednog učinka.

 

Od 1977. godine, Amrop je član Udruženja Ekecutive Search konsultanata (AESC).

 

Više Pažnje

Kao Amrop klijent, možete očekivati da radite sa senior konsultatnom svaki put. Preduzetnici i vlasnici kao takvi, Amrop Partneri, su izgradili svoje poslovanje i reputaciju na lokalnim tržištima, a u isto vreme su povezani širom sveta u fleksibilnu, saradljivu i kvalitetom vođenju Amrop organizaciju.

 

Globalna mreža

Amropova globalna mreža povezuje klijente i kandidate u bogatstvu znanja i stručnosti - nudeći širu pokrivenost od većine globalnih Executive Search kompanija. Zato što nismo ograničeni hijerarhijom ili krutom birokratijom, možemo brzo i efikasno da reagujemo u trenutku kada je to potrebno, a u okviru operativnog delokruga zajedničkih vrednosti, standarda, politike i procesa.

 

Gde god da se nalazite, Vi ste u centru naše mreže.

 

Organizacija koja uči

Da bi se osigurao najviši nivo savetodavnog poverenja u okruženju izuzetno brzih promena, a u saradnji sa IMD, Amrop Univerzitet obezbeđuje Amrop Konsultante, Pretraživače i Saradnike sa stalnim servisno - orijentisanim obrazovanjem. Sadržaj programa odnosi se na tržišne trendove, poslovno znanje i inovacije u pružanju usluga. Miks metodologija je raspoređen, od on-line radionica i vangraničnog mentorstva, do globalnih edukativnih dešavanja na licu mesta, poveziujući edukaciju preko našeg globalnog partnerstva.

 

Amrop je član Zajednice Svetskog Ekonomskog Foruma Globalnog Rasta Kompanija.