Leaders For What's Next

Amrop Adria je konsultantska firma koja se bavi traženjem i selekcijom rukovodećih kadrova delujući na tržištima Jadranske regije. Više od deset godina, klijenti i kandidati nam ukazuju svoje poverenje. Sa sedištem u Ljubljani, funkcionišemo kao njihov ulaz u Jadransku regiju gde im pružamo podršku sa našim lokalnim znanjem, iskustvom i regionalnom ekspertizom.

VIŠE INFORMACIJA

Nedavno završeni projekti

Direktor ljudskih resursa, automobilska industrija, Srbija.
Predsednik upravnog odbora, trgovina na malo, Slovenija.
Menadžer tima prodaje, trgovina na veliko i malo, Srbija.
Regionalni direktor prodaje, modna industrija, Hrvatska.
Član izvršnog odbora, bankarstvo, Srbija.
Član uprave, osiguranje, Slovenija.