Ocena kompetenc vodij

  • Ali zagotovo dobro poznate svoje vodje?
  • Ali imate sploh prave vodje?
  • Katere kompetence potrebujejo vaši vodje, da bodo lahko uspešni?
  • Katere kompetence bodo potrebovali vodje v vaši industriji v prihodnosti?

Ocena kompetenc vodij je učinkovito orodje za analizo prednosti, razvojnih priložnosti in prihodnjih potencialov vodstvenega tima v organizaciji. Cilj tovrstne ocene je razvoj vodij in njihovega vodstvenega stila v smeri doseganja trenutnih poslovnih izzivov kot tudi dolgoročne strategije podjetja. Preko sloga vodenja se oblikuje tudi organizacijska kultura celotnega podjetja, ki vpliva na doseganje rezultatov, zadovoljstvo in zavzetost slehernega posameznika v organizaciji.

 

Amrop definira oceno vodstvenih kompetenc kot strukturirano, celovito in objektivno oceno trenutnih kompetenc in prihodnjega potenciala. Nanaša se na vnaprej določeno skupino kriterijev (delovno mesto, nivo vodenja) in temelji na strokovnih ter preverljivih opažanjih in meritvah. V ta namen uporabljamo različne pristope, od klasičnega psihološkega testiranja, vedenjskega razgovora in preverjanja referenc do kompleksnejših pristopov, kot je ocenjevalno-razvojni center.

 

Ocena ključnih in potencialnih kadrov

  • Kdo so vaši najbolj obetavni kadri?
  • Katere kompetence je potrebno razviti, da bodo vaši najboljši zaposleni napredovali na bolj zahtevna delovna mesta?
  • Kakšna je potencialna škoda, če na višje delovno mesto napreduje napačen človek?

Pregled ključnih kadrov je osnova za vsakega vodjo v »prvih 100 dneh«, kot tudi rednega planiranja nasledstev in razvoja organizacije. Ob prihodu novega CEO, pred ali po združitvi, pri prestrukturiranjih ipd. lahko s tovrstnim pregledom hitro dobite vpogled v trenutno stanje kompetenc vodij, na podlagi tega pa sprejmete odločitve glede prihodnje strukture vodstvenega kadra. Z odkrivanjem in učinkovitim razvojem potencialnih kadrov zagotavljate boljše karierne priložnosti svojim zaposlenim. S tem zadržujete znanje, veščine in zavzetost zaposlenih na visoki ravni. Vsak vodja ve, da ni nič ne stane toliko, kot izgubiti svoje najboljše zaposlene. Mi vam svetujemo, na katerih področjih ciljno razvijati ključne kadre in kako zadržati njihovo motivacijo na visoki ravni.

 

Kadrovski skrbni pregled

Načrtujete prevzem oz. združitev podjetij. Kakšna je kvaliteta kadrov in kultura v priključenem podjetju? Kakšne procese imajo? Pred združitvami in prevzemi je potrebno pregledati poslovanje s finančnega vidika kot tudi kadrovske potenciale priključenega podjetja. S kadrovskim skrbnim pregledom lahko dobite hiter in natančen pregled stanja kadrov ter kadrovskih procesov, na podlagi katerega lahko načrtujete tako sinergije kot prihranke na področju človeških virov znotraj združenih podjetij.

 

Razvoj vodstvenega tima

  • V vodstvenem timu imate sposobne in učinkovite posameznike, pa vendar tim ne deluje, kot bi moral. Kje so razlogi?
  • Kako prilagoditi stil komuniciranja glede na posameznika in njegove osebnostne lastnosti, da boste lažje dosegli skupne cilje?
  • Kako učinkovito uporabiti prednosti in razvojne priložnosti posameznika pri skupinskem delu?

Vsak vodja je kot posameznik oseba z osebnostnimi lastnostmi, ki imajo svoje prednosti in slabosti. Ista osebnostna lastnost (npr. trma) je lahko v določenih situacijah prednost, drugič pa velika pomanjkljivost. Kot člani tima se moramo naučiti, kako učinkovito uporabljati našo unikatno osebnost, stil komuniciranja in pogleda na svet, zato da dosežemo maksimalno sinergijo ekipe. Pri tem vam lahko pomagamo z analizo osebnostnih lastnosti, vrednot, timskih vlog in stilov komuniciranja, z namenom lažjega in prijetnejšega doseganja skupnih poslovnih ciljev.

 

Tukaj spoznajte globalne voditelje za oceno vodstvenih kompetenc v Amropu.