Preko te storitve, v podjetju Amrop Adria nudimo deležnikom pomoč pri upravljavskih odločitvah, ki se nanašajo na konstituiranje nadzornih svetov ali enotirnih uprav, iskanje in selekcijo članov nadzornega sveta ali izvršnih in neizvršnih direktorjev, delovanje nadzornih organov v skladu z veljavnimi predpisi in priporočenim Kodeksom in podobno.

 

Pri takih zahtevnih kadrovskih vprašanjih so zunanji svetovalci, ki niso le vrhunski profesionalci svoje stroke, temveč tudi razgledani, izkušeni in neodvisni strokovnjaki, vredni zaupanja, dobrodošli sogovorniki.

 

Nudimo vam pomoč pri konstituiranju nadzornega sveta/upravnega odbora, iskanju nadomestnih članov ali iskanju in selekciji novih uprav z:

  • individualiziranim pristopom, objektivnim in neodvisnim delovanjem,
  • upoštevanjem kompatibilnosti sestave organa upravljanja in posebnosti družbe,
  • optimiziranjem nominacijskega procesa pri selekciji predsednikov uprav in načrtovanju naslednikov.

 

Svetujemo tudi pri postopku presoje uspešnosti delovanja uprav.

 

Naše storitve so nepogrešljive pri:

  • menjavah vodstva in vodstvenih ekip,
  • združitvah in pripojitvah,
  • načrtovanju naslednikov,
  • konstituiranju nadzornih svetov,
  • izpopolnjevanju članstva nadzornih svetov,
  • ovrednotenju kompetenc uprav in komplementarnosti članov nadzornih svetov.

 

Z večletnimi izkušnjami vam naša ekipa pomaga do učinkovite in pozitivne zasnove korporativnega upravljanja. Delujemo tako, da imamo vedno pred očmi posebnosti družbe, rešitve so prilagojene specifičnim razmeram (lastništvo, poslovna kultura in kondicija podjetja, zakonske in druge usmeritve). S svojimi praktičnimi in preizkušenimi rešitvami sodelujemo z lastniki, delničarji, upravami, nadzornimi sveti in upravnimi odbori ter nominacijskimi komisijami, ki smo jim zanesljivi partnerji v implementaciji dobrih praks in rešitvah, skladnih z zakonodajo, predpisi in priporočili.