Ne glede na zaostrene pogoje poslovanja, recesijo in negotovosti, to ne sme vplivati na ambicije in karierne načrte izobraženih in ciljno naravnanih strokovnjakov.

 

Značilna lastnost strateško naravnanih kadrov, ki imajo pogled uprt v prihodnost, ki si želijo napredovati tako v osebnem kot v strokovnem pogledu, je, da kljub morebitnemu zadovoljstvu z delovnim mestom in izzivi, ki jih to trenutno ponuja, razmišljajo, kako naprej.

 

Vsem, ki so zazrti v svojo poklicno prihodnost, ki želijo kariero načrtovati ali spremeniti njen tok oziroma preprosto najti novo zaposlitev, smo pripravili programe, ki v kombinaciji osebnega svetovanja, analize osebnosti in poklicnih potencialov ter spremljanja kariernih priložnosti na trgu delovne sile, ponuja možnost načrtovanja osebne in strokovne rasti.

 

Pripravili smo dva programa, ki se med seboj razlikujeta po obsegu storitve in trajanju izvedbe:

  • Program »Karierni posvet«
  • Program »100 dni za karierno spremembo«

 

Pod strokovnim vodstvom boste v programu »Karierni posvet« glede na svoje prioritete pridobili analizo svojih konkurenčnih prednosti na trgu delovne sile ter morebitnih šibkih točk, na osnovi česar boste osvojili informacijo o priporočenem formalnem in/ali neformalnem izpopolnjevanju. Ob strokovni pomoči boste izdelali dober življenjepis, naučili se boste pravil samopredstavitve, ko boste znali brez širokoustenja izpostaviti svoje konkurenčne prednosti, predstaviti svoje dosežke in ambicije, znanja in dobre prakse.

 

V programu »100 dni za karierno spremembo« boste dodatno s psihološkimi testi, ki so učinkovita podpora pogovoru s svetovalcem, dobili vpogled v značilnosti vaše osebnosti, poklicne interese in motivacijo za nadaljevanje svoje kariere – morda v istem poklicu ali pa se boste na tej podlagi odločili za korenito spremembo. Svetovali vam bomo, kakšni so vaši potenciali, kakšno vlogo v teamu vam narekuje vaš značaj in kako lahko svoje osebnostne lastnosti nadgradite z izobraževanji. Individualen pristop temelji na osebnem svetovanju, ko se boste udeležili srečanj s svetovalcem, v času trajanja programa pa se boste lahko na svetovalca obrnili tudi po telefonu ali po elektronski pošti.