Specifikacija iskane pozicije je pripravljalna faza in vključuje podrobno oceno potreb naročnika, kot tudi podroben opis iskane pozicije; odgovornost in cilje ter njene glavne zadolžitve. Hkrati vsebuje tudi zahtevane izkušnje, kvalifikacije in kompetence, ki so potrebne za kvalitetno opravljanje zahtevanega dela. Jedro informacij, ki izhajajo iz teh analiz, je dopolnjeno z našim poznavanjem trenutne pozicije naročnika na trgu in je nato integrirano v proces iskanja. V dogovoru z naročnikom določimo instrumente iskanja z uporabo medijev.

 

Na osnovi teh informacij ter našega poglobljenega poznavanja medijev nato oblikujemo oglas, ki je praviloma objavljen v tiskanih medijih, kot tudi na naših spletnih straneh. Oglas je skrbno pripravljen in oblikovan tako, da pritegne širok krog potencialnih kandidatov (ne glede na industrijo oz. sektor) v čim krajšem možnem času. Strokovna zasnova oglasa, skrbno izbrana vsebina oglasa ter njegova postavitev, kot tudi ugled našega podjetja so ključni elementi za uspešen zaključek projekta.

 

procesu selekcije vse prispele prijave na oglas, kot tudi našo obširno bazo kandidatov skrbno pregledamo in poiščemo primerne kandidate glede na iskani profil. V preteklih letih smo vzpostavili obširno bazo, ki sestoji iz več tisoč kandidatov različnih profilov ter predstavlja osnovo za kakršnokoli iskanje in selekcijo. Našo bazo tudi vseskozi dopolnjujemo in posodabljamo. Po pregledu prispelih prijav s kandidati, ki ustrezajo naročnikovim zahtevam opravimo intervjuje, kjer preverimo njihove reference, dosedanje dosežke ter motivacijo za novo pozicijo. Nato pripravimo poročila in izdelamo končno listo najprimernejših kandidatov, ki so povabljeni na razgovor z naročnikom.

 

fazi predstavitve kandidatov le-te našemu naročniku posredujemo kot skrajšan spisek potencialnih kandidatov v obliki podrobnih zaupnih poročil. Z izbranimi kandidati in naročnikom nato organiziramo razgovore, pri katerih, na željo naročnika, sodelujejo tudi naši svetovalci. Po zaključku vseh razgovorov skupaj z naročnikom ocenimo vsakega izmed kandidatov in pripravimo spisek najprimernejših. Zanje ponovno obširno preverimo njihove reference s ciljem, da bi še dodatno preverili kandidatove kompetence in morebitne slabosti ter tako našemu naročniku podamo še zunanje vtise o kandidatu.

 

zaključni fazi je izbranemu kandidatu ponujeno, da naši svetovalci sodelujejo tudi v morebitnih dodatnih pogajanjih, v kolikor je to potrebno. Naročniki in kandidati se lahko zanesejo na znanja in izkušnje naših svetovalcev, ki jih imajo pri poznavanju trga in pri vseh stopnjah pogodbenih pogajanj. Po uspešno zaključenem projektu z izbranimi kandidati in naročnikom ostanemo v rednih kontaktih ter tudi na ta način preverjamo njihovo zadovoljstvo.