Specifikacija iskane pozicije je pripravljalna faza in vključuje podrobno oceno potreb naročnika, kot tudi podroben opis iskane pozicije; odgovornost in cilje ter njene glavne zadolžitve. Hkrati vsebuje tudi zahtevane izkušnje, kvalifikacije in kompetence, ki so potrebne za kvalitetno opravljanje zahtevanega dela. Jedro informacij, ki izhajajo iz teh analiz, je dopolnjeno z našim poznavanjem trenutne pozicije naročnika na trgu in je nato integrirano v proces iskanja. Na osnovi teh informacij nato določimo ciljne sektorje, podjetja in potencialne kandidate. Te analize so osnova iskanja in so kot take ključni element za uspešen zaključek projekta.

 

fazi iskanja podjetij in sektorjev so le-ti sistematično pregledovani. Tako kot določimo ciljna podjetja in kandidate, za našega naročnika zberemo in pripravimo še dodatne tržne informacije. Ko je ta faza zaključena, pripravimo razširjen seznam potencialnih kandidatov, ki ga posredujemo naročniku v pregled in potrditev.

 

Med fazo selekcije strogo zaupno kontaktiramo potencialne kandidate in, v kolikor se želijo pogovarjati o naši ponudbi, se z njimi dogovorimo za osebni razgovor. Na tem zahtevnem selekcijskem razgovoru preverimo kandidatove akademske kvalifikacije in dosedanje dosežke ter motivacijo za iskano pozicijo. Naše izsledke in opažanja pripravimo v obliki zaupnih poročil, ki jih pošljemo naročniku. Kandidati so naročniku predstavljeni le v primeru, da njihove kompetence, izkušnje in primernost za prevzem iskane pozicije v celoti izpolnjujejo pričakovanja naročnika.

 

fazi predstavitve kandidatov, le-te našemu naročniku posredujemo kot skrajšan spisek potencialnih kandidatov v obliki podrobnih zaupnih poročil. Z izbranimi kandidati in naročnikom nato organiziramo razgovore, pri katerih, na željo naročnika, sodelujejo tudi naši svetovalci. Po zaključku vseh razgovorov, skupaj z naročnikom ocenimo vsakega izmed kandidatov in pripravimo spisek najprimernejših. Zanje ponovno obširno preverimo njihove reference s ciljem, da bi še dodatno preverili kandidatove kompetence in morebitne slabosti ter tako našemu naročniku podamo še zunanje vtise o kandidatu.

 

zaključni fazi je izbranemu kandidatu ponujeno, da naši svetovalci sodelujejo tudi v morebitnih dodatnih pogajanjih, v kolikor je to potrebno. Naročniki in kandidati se lahko zanesejo na znanja in izkušnje naših svetovalcev, ki jih imajo pri poznavanju trga in pri vseh stopnjah pogodbenih pogajanj. Po uspešno zaključenem projektu z izbranimi kandidati in naročnikom ostanemo v rednih kontaktih ter tudi na ta način preverjamo njihovo zadovoljstvo.