(A)  Ta politika

 

To politiko zagotavlja družba Amrop Adria d.o.o. (»Amrop Adria«, »mi«) in je namenjena posameznikom zunaj naše organizacije, s katerimi sodelujemo, med drugim kandidatom, udeležencem in virom (skupaj imenovani »vi«). Izrazi, uporabljeni v tej politiki, so opredeljeni v razdelku ‎(O) spodaj.

 

Za namene te politike je družba Amrop Adria d.o.o. upravljavec podatkov. Kontaktni podatki so navedeni v razdelku ‎(N) spodaj.

 

To politiko lahko občasno spremenimo ali posodobimo, da odraža spremembe v naši praksi glede obdelave osebnih podatkov ali spremembe področne zakonodaje. Pozorno jo preberite in redno spremljajte to stran ter preglejte vse spremembe, ki jih utegnemo narediti skladno s pogoji te politike, prav tako pa vas bomo o spremembah te politike redno in sprotno obveščali tudi mi.

 

(B)  Obdelava vaših osebnih podatkov

 

Zbiranje osebnih podatkov: Zbiramo lahko vaše osebne podatke, kot so ime in priimek, naslov in kontaktni podatki. Primeri virov, od koder lahko črpamo osebne podatke, so naslednji:

 • Vaše osebne podatke lahko pridobimo, kadar nam jih priskrbite vi sami (na nas se na primer obrnete po e-pošti, po telefonu ali kako drugače).
 • Vaše osebne podatke lahko zbiramo tekom procesa projektov iskanja in selekcije(npr. vaše osebne podatke (kot npr. življenjepis) lahko zberemo kadar vam ponudimo novo karierno priložnost pri našem naročniku).
 • Vaše osebne podatke lahko prejmemo od drugih članic mreže podjetij Amrop, če nam jih te članice priskrbijo.
 • Lahko zbiramo osebne podatke, ki jih sami javno objavite, vključno z objavami na družabnih medijih (npr. zbiramo lahko informacije z vaših profilov na družabnih medijih, pod pogojem, da je vaš profil javen).
 • Vaše osebne podatke lahko prejmemo od tretjih oseb (npr. nekdanjih delodajalcev, oseb, ki so vam napisale priporočilo).
 • Z vašim izrecnim predhodnim pisnim soglasjem lahko opravimo preverjanje preteklosti, in sicer z upoštevanjem zaščitnih ukrepov, ki jih določa veljavna zakonodaja.
 • Osebne podatke lahko zberemo ali pridobimo, kadar obiščete katero koli spletno mesto družbe Amrop (»spletno mesto«) ali uporabite funkcijo ali vire, ki so na voljo na spletnem mestu ali prek njega. Kadar obiščete spletno mesto, vaša naprava in brskalnik samodejno razkrijeta določene informacije (kot so vrsta naprave, operacijski sistem, vrsta brskalnika, nastavitve brskalnika, IP-naslov, nastavitve jezika, datum in ura povezovanja s spletnim mestom ter druge tehnične informacije o komuniciranju), od katerih nekatere pomenijo osebne podatke.

 

Ustvarjanje osebnih podatkov: O vas lahko sami ustvarimo osebne podatke, na primer evidence razgovorov, ki ste jih opravili. Ti osebni podatki so nam v pomoč, da izvajamo svoje aktivnosti in upravljamo svoje legitimne poslovne interese.

 

Osebni podatki, ki jih vi priskrbite o drugih: V določenih okoliščinah nam vi sami lahko priskrbite osebne podatke o drugih. Delujete na primer lahko kot vir in podate komentar o kandidatu ali udeležencu. Kadar koli nam priskrbite tovrstne osebne podatke, se zanašamo na vas, da imate za to pravno podlago ter da ravnate skladno z veljavno zakonodajo in pogoji te politike. Če tega ne morete zagotoviti, vas prosimo, da nam osebnih podatkov tretjih oseb ne posredujete.

 

Pomembni osebni podatki: Kategorije vaših osebnih podatkov, ki jih lahko zbiramo in obdelujemo, vključujejo:

 • Osebni podatki: ime in priimek, ime v uporabi, spol, datum rojstva/starost, nacionalnost, fotografija, zakonski stan, naziv delovnega mesta, delodajalec, oddelek, podatki o plači in nadomestilih, številka potnega lista (kadar potrebno), številka vizuma (kadar potrebno) in številka delovnega dovoljenja (kadar potrebno).
 • Kontaktni podatki: domači naslov, službeni naslov, domača telefonska številka, službena telefonska številka, številka službenega mobilnega telefona, številka osebnega mobilnega telefona, osebni e-poštni naslov, službeni e-poštni naslov, identifikacijska oznaka na Skypu ali drugem komunikacijskem orodju ter podatki o profilih na družabnih medijih.
 • Evidence o zaposlitvah: datumi in podatki o trenutnem in nekdanjih delovnih mestih, podatki o trenutnem in nekdanjih delodajalcih, datumi zaposlitev, nazivi delovnih mest, kraji zaposlitve, strokovno znanje z določenega področja in podatki o morebitnih disciplinskih težavah ali incidentih v službi.
 • Podatki o osebah, ki so vam napisale priporočilo: podatki o osebah, ki so vam napisale priporočilo, vključno z odnosom, v kakršnem ste z njimi, in s trajanjem poznanstva z njimi.
 • Preverjanje preteklosti: podatki, do katerih pridemo s preverjanjem preteklosti, opravljenim skladno z veljavno zakonodajo in po vašem izrecnem predhodnem pisnem soglasju, vključno s podatki o preteklih zaposlitvah, podatki o bivališču in preverjanjem kazenskih kartotek.
 • Stališča in mnenja: vaša stališča o kandidatih ali udeležencih, kjer ustreza.

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Pri obdelavi vaših osebnih podatkov v povezavi z nameni, ki jih določa ta politika, se lahko opiramo na eno ali več spodaj navedenih pravnih podlag:

 • za obdelavo smo pridobili vaše izrecno predhodno soglasje (ta pravna podlaga se uporablja samo v povezavi z obdelavo, ki je popolnoma prostovoljna – ne uporablja se za obdelavo, ki je kakor koli potrebna ali obvezna);
 • obdelava je potrebna v povezavi s pogodbo, ki ste jo sklenili z nami;
 • obdelavo določa veljavna zakonodaja;
 • obdelava je potrebna za zaščito ključnih interesov katerega koli posameznika; ali
 • imamo legitimen interes za obdelavo, nad katerim ne prevladajo vaši interesi in temeljne pravice ali svoboščine. Kadar se opiramo na pravno podlago, so naši legitimni interesi naslednji:

o    naš legitimen interes za vodenje in upravljanje poslovanja;

o    naš legitimen interes za promocijo poslovanja; in

o    naš legitimen interes za zagotavljanje storitev naročnikom.

 

Obdelava vaših občutljivih osebnih podatkov: Vaših občutljivih osebnih podatkov ne zbiramo in ne obdelujemo, razen v naslednjih primerih:

 • obdelavo določa ali dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. za zagotavljanje skladnosti z obveznostmi poročanja o raznolikosti);
 • obdelava po uradni dolžnosti organov pristojnih za odkrivanje ali preprečevanje kriminala;
 • obdelava je potrebna za uveljavitev, izvajanje ali obrambo zakonskih pravic; ali
 • pred obdelavo vaših občutljivih osebnih podatkov smo skladno z veljavno zakonodajo pridobili vaše predhodno izrecno soglasje (kot je navedeno zgoraj, se ta pravna podlaga uporablja samo v povezavi z obdelavo, ki je popolnoma prostovoljna – ne uporablja se za obdelavo, ki je kakor koli potrebna ali obvezna).

 

Nameni, za katere lahko obdelujemo vaše osebne podatke: Nameni, za katere lahko obdelujemo osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo, vključujejo naslednje:

 • Dejavnosti zaposlovanja v imenu naročnikov: zaposlitvene dejavnosti, oglaševanje priložnosti, ki jih omogoča naročnik, zagotavljanje storitev našim naročnikom, omogočanje naročnikom, da ugotovijo, katere kandidate zanimajo njihove priložnosti, vodenje evidenc in izvajanje preverjanja preteklosti.
 • Svetovanje vodstvu: zagotavljanje svetovalnih storitev vodstvenemu kadru naročnikov.
 • Zagotavljanje storitev za vas: zagotavljanje naših spletnih mest in drugih storitev za vas, udeležba na sestankih skupaj z vami, opravljanje telefonskih klicev skupaj z vami in druge komunikacije z vami v povezavi s temi storitvami.
 • Naša spletna mesta: zagotavljanje delovanja in upravljanje spletnih mest, zagotavljanje vsebine za vas, prikaz drugih informacij za vas ter komunikacija in interakcija z vami prek naših spletnih mest.
 • Coaching in usposabljanje: zagotavljanje coachinga in usposabljanja ter priprave za razgovore.
 • Bilteni in druge marketinške komunikacije: komuniciranje z vami prek različnih komunikacijskih kanalov (vključno z e-pošto, s telefonom, SMS-i, z družabnimi mediji, s pošto ali osebno), sporočanje novic in morebitnih priložnosti, ki bi vas utegnile zanimati.
 • Ankete: sodelovanje z vami z namenom seznanitve z vašimi stališči o relevantnih vprašanjih in temah.
 • Izboljševanje naših storitev: prepoznavanje težav pri obstoječih storitvah, načrtovanje izboljšav obstoječih storitev, oblikovanje novih storitev.
 • Načrtovanje za prihodnost: načrtovanje nasledstva in organizacijsko načrtovanje, vključno z načrtovanjem proračuna.

 

(C)  Razkrivanje osebnih podatkov tretjim osebam

 

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo drugim članicam partnerske mreže Amrop za legitimne poslovne namene (vključno z zagotavljanjem storitev za vas in delovanjem naših spletnih mest) skladno z veljavno zakonodajo. Združene demografske podatke lahko delimo tudi s svojimi naročniki, zaupanja vrednimi hčerinskimi družbami in oglaševalci za namene, določene v tej politiki. Trudimo se, da so tovrstni podatki anonimizirani, vendar obstaja možnost, da so vključeni tudi manjši deli vaših osebnih podatkov.

 

Poleg tega vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi:

 • pravnim in regulativnim organom (na zahtevo) ali za poročanje o dejanskih kršitvah veljavne zakonodaje ali predpisa oziroma sumu nanje;
 • svojim naročnikom za zagotavljanje storitev tem naročnikom, in sicer skladno z določbami te politike;
 • računovodjem, revizorjem, pravnikom in drugim zunanjim strokovnjakom, ki svetujejo partnerski mreži Amrop, skladno z zavezujočimi pogodbenimi obveznostmi varovanja zaupnosti;
 • tretjim obdelovalcem (kot so izvajalci preverjanja preteklosti), ki so lahko kjer koli na svetu, skladno z zahtevami, navedenimi spodaj v tem razdelku ‎(C);
 • vsaki ustrezni osebi, organu pregona ali sodišču, v obsegu, ki je potreben za uveljavitev, izvajanje ali obrambo zakonskih pravic;
 • vsaki ustrezni osebi po uradni dolžnosti v namene preprečevanja, preiskave, odkrivanja ali pregon kaznivih dejanj ali izvajanje kazenskih sankcij, vključno z zaščito pred grožnjami za javno varnost oziroma preprečevanjem takih groženj;
 • vsakemu ustreznemu tretjemu pridobitelju, če prodamo ali prenesemo celoto ali kateri koli del našega poslovanja ali sredstev (vključno ob reorganizaciji, razpustitvi ali likvidaciji); in
 • naša spletna mesta lahko uporabljajo vtičnike ali vsebino tretjih oseb (npr. Facebook, Twitter, Google+ in LinkedIn). Če se odločite za uporabo teh vtičnikov ali vsebine, se vaši osebni podatki lahko posredujejo ustrezni tretji osebi.

 

Če za obdelavo vaših osebnih podatkov angažiramo tretjega obdelovalca, bodo zanj veljale zavezujoče pogodbene obveznosti: (i) obdeluje lahko samo osebne podatke skladno z našimi predhodnimi pisnimi navodili ter (ii) uporabljati mora ukrepe za zaščito zaupnosti in varnosti osebnih podatkov.

 

(D)  Mednarodni prenos osebnih podatkov

 

Zaradi mednarodne narave našega poslovanja bomo morali prenesti vaše osebne podatke drugim subjektom v sklopu partnerske mreže Amrop in tretjim osebam, kot je navedeno v zgornjem razdelku ‎(C), in sicer v povezavi z nameni, ki jih določa ta politika. Zato bomo morda prenesli vaše osebne podatke v druge države, ki imajo drugačno zakonodajo in zahteve za zagotavljanje skladnosti pri varstvu podatkov od tistih, ki veljajo v vaši državi. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo drugim članicam partnerske mreže Amrop v potrebnem obsegu v povezavi s priložnostmi, ki jih omogočajo naročniki, pri katerih ste kandidat, ali udeleženec v procesu presoje vodstvenih potencialov.

 

Kadar vaše osebne podatke prenesemo v druge države, to počnemo na podlagi standardnih pogodbenih klavzul. Kontaktna oseba, navedena v razdelku ‎(N) spodaj, vam lahko na vašo zahtevo posreduje kopijo naših standardnih pogodbenih klavzul.

 

(E)  Varovanje podatkov

                                                        

Skladno z veljavno zakonodajo smo uvedli ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, namenjene zaščiti vaših osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave.

 

Sami ste odgovorni, da nam svoje osebne podatke posredujete varno.

 

(F)   Točnost podatkov

                                                        

Trudili se bomo, da bodo vaši osebni podatki, ki jih obdelujemo, točni in po potrebi ažurirani. Uporabljamo vse razumne ukrepe za zagotavljanje, da:

 • so vaši osebni podatki, ki jih obdelujemo, točni in po potrebi ažurirani; ter
 • se vaši osebni podatki, ki jih obdelujemo in so netočni (z upoštevanjem namenov, za katere jih obdelujemo), nemudoma izbrišejo ali popravijo.

Občasno vas lahko prosimo za potrditev točnosti vaših osebnih podatkov.

 

Od posameznikov, ki nam bodo posredovali svoje osebne podatke, upravičeno pričakujemo, da sami jamčijo za točnost in verodostojnost posredovanih podatkov.

 

(G)  Zmanjšanje količine podatkov

                                                        

Uporabljamo vse razumne ukrepe za zagotavljanje, da je količina vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, omejena na tiste, ki jih razumno potrebujemo v povezavi z nameni, določenimi v tej politiki.

 

(H)  Hramba podatkov

 

Kopije vaših osebnih podatkov bomo hranili v takšni obliki, ki omogoča identifikacijo le v takšni meri, kot je potrebna v povezavi z nameni, ki jih določa ta politika, razen če veljavna zakonodaja dovoljuje ali določa daljše obdobje shranjevanja.

 

Merila za določanje trajanja shranjevanja vaših osebnih podatkov so naslednja: vaše osebne podatke bomo shranjevali tako dolgo, dokler imamo vaše dovoljenje, da se obrnemo na vas. Če želite to dovoljenje preklicati, se obrnite na kontaktno osebo, ki je navedena v  razdelku ‎(N) spodaj.

 

(I)    Vaše zakonske pravice

 

Skladno z veljavno zakonodajo imate vrsto pravic v povezavi z obdelavo svojih osebnih podatkov, vključno z naslednjimi:

 • pravica, da zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo ali upravljamo, oziroma njihovo kopijo;
 • pravica, da zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov;
 • pravica, da z upravičenimi razlogi zahtevate:

o    izbris svojih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo ali upravljamo; ali

o    omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo ali upravljamo;

 • pravica, da z upravičenimi razlogi ugovarjate k obdelavi svojih osebnih podatkov;
 • pravica, da svoje osebne podatke prenesete drugemu upravljavcu, kolikor je to mogoče;
 • kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja, imate pravico, da to soglasje umaknete; in
 • pravica do vložitve pritožbe glede obdelave vaših osebnih podatkov pri informacijskem pooblaščencu.

To ne vpliva na vaše zakonske pravice.

 

Če želite uveljaviti katero od teh pravic ali zastaviti vprašanje o teh pravicah ali drugi določbi te politike ali o obdelavi svojih osebnih podatkov, se obrnite na kontaktno osebo, navedeno v razdelku ‎(N) spodaj.

 

(J)   Piškotki

 

Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na vašo napravo, kadar obiščete spletno mesto (vključno z našimi spletnimi mesti). Zabeleži informacije o vaši napravi, vašem brskalniku in v nekaterih primerih o vaših preferencah in navadah pri brskanju. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo s tehnologijo piškotkov skladno z našo politiko o piškotkih.

 

(K)  Pogoji uporabe

 

Za vsako uporabo naših spletnih mest veljata naša politika o varstvu zasebnosti in politika o piškotkih.

 

(L)   Vaše obveznosti

 

Če ste kandidat ali udeleženec, se zanašamo na vas, da nam o sebi posredujete popolne in točne osebne podatke, tako da lahko vam in svojim naročnikom zagotovimo ustrezne storitve.

 

Če ste vir, se zanašamo na vas, da nam smete zakonito razkriti osebne podatke, kot določa ta politika.  

 

(M)  Ravnanje v primeru kršitev in zlorab osebnih podatkov

 

Vsakršno kršitev oziroma zlorabo osebnih podatkov obravnava pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov v Amrop Adria, ki izvede vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznikov, vsakega od prizadetih nemudoma obvesti. Prav tako v predpisanem roku po Splošni uredbi o ugotovljenih kršitvah ali zlorabah osebnih podatkov obvesti pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

 

(N)  Kontaktni podatki

 

Če imate pripombe, vprašanja ali pomisleke o kateri od informacij iz te politike ali drugih vprašanjih, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov s strani družbe Amrop Adria d.o.o., se obrnite na

 

Nada Hauptman, Vodja pisarne

Amrop Adria d.o.o., Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana

T +386 1 547 54 04

E ljubljana@amrop.si

 

  

(O)  Opredelitve pojmov

 

 • ‘Kandidat’ pomeni kandidata ali morebitnega kandidata za delovno mesto pri naročniku.
 • ‘Naročnik’ pomeni stranko družbe Amrop Adria d.o.o. ali drugo članico mreže Amrop.
 • ‘Upravljavec’ pomeni subjekt, ki odloča, kako in zakaj se osebni podatki obdelujejo. V številnih jurisdikcijah ima upravljavec glavno odgovornost za ravnanje skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.
 • ‘Informacijski pooblaščenec’ pomeni neodvisni nadzorni organ, ki ima zakonsko nalogo, da nadzoruje skladnost z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.
 • Ocenjevanje vodstva’ pomeni vsako storitev ocenjevanja vodstva (med drugim presojo vodstva, svetovalne storitve vodstvenemu kadru, coaching, razvoj ekipe, analiza učinkovitosti ekipe ali načrtovanje nasledstva), ki jo zagotavlja upravljavec naročniku v namen ocenjevanja vodstvenega potenciala njegovega osebja ali drugih posameznikov, ki jih naročnik izbere.
 • Udeleženec’ pomeni posameznika, ki sodeluje pri ocenjevanju vodstva.
 • ‘Osebni podatki’ pomenijo informacije o posamezniku ali informacije, na podlagi katerih je posameznika mogoče prepoznati. Primeri osebnih podatkov, ki jih lahko obdelujemo, so navedeni v razdelku ‎(B) zgoraj.
 • Osebje’ pomeni vsakega trenutnega, nekdanjega ali prihodnjega zaposlenega, svetovalca, začasnega delavca, pripravnika, drugega nestalnega zaposlenega, pogodbenika, dodeljenega ali drugega člana osebja.
 • ‘Obdelati’, ‘obdelava’ ali ‘obdelano’ pomeni kakršen koli postopek, ki se izvaja v povezavi z osebnimi podatki z avtomatskimi sredstvi ali brez njih, kakršno je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, posvetovanje, uporaba, posredovanje s prenosom, širjenje ali drugo razpolaganje, prilagajanje ali kombiniranje, omejitev, izbris ali uničenje.
 • ‘Obdelovalec’ pomeni vsako osebo ali subjekt, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca (ki ni zaposleni s strani upravljavca), lahko pa je to tudi upravljalec sam.
 • ‘Občutljivi osebni podatki’ pomenijo osebne podatke o rasni ali etični pripadnosti, političnih mnenjih, verskih in filozofskih prepričanjih, članstvu v sindikatu, telesnem ali duševnem zdravju, spolnem življenju, dejanskih ali domnevnih kaznivih dejanjih ali sankcijah, EMŠO ali druge informacije, ki jih veljavna zakonodaja šteje za občutljive.
 • ‘Vir’ pomeni osebo, ki poda stališče ali mnenje o kakovosti določenega kandidata ali udeleženca, med drugim glede primernosti kandidata ali udeleženca za določeno vlogo.