Amrop združuje strokovno znanje lokalnega okolja z bogatimi viri globalnega agilnega partnerstvu. Vsako leto uspešno zaključimo več kot 200 projektov iskanja in selekcije, načrtovanja nasledstev in presoje vodstvenih kompetenc v mednarodnem poslovnem okolju, za partnerje, vodstvene kadre, direktorje in vodje v svetovnih, regionalnih in lokalnih podjetij za profesionalne storitve po vsem svetu.

 

Pomagamo različnim podjetjem znotraj naslednjih področij:

 

  • Strateško in vodstveno svetovanje
  • Revizija in davki
  • Pravo

 

Kontekst

Znotraj sektorja strokovnih storitev morajo biti vodje za prihodnost še posebej agilni, razmišljati strateško in načrtovati za prihodnost. Soočajo se s kritičnimi vprašanji, ki vplivajo na organizacijsko kulturo, lojalnost zaposlenih in konkurenčno prednost.

 

Kako uskladiti nasprotujoče si sile centralizacije in decentralizacije? Kako konstruirati usklajenost z globalnimi smernicami in odzivnost v lokalnem okolju? Kako integrirati specializacijo in generalizacijo? Kako, v prizadevanju za pridobitev tržnega deleža ob ohranjanju ugleda blagovne znamke, uravnotežiti fokus na ključne kompetence s širitvijo portfelja?

 

Sočasno pa nenehen pritisk na honorarje zahteva inovativne modele določanja cen, ki temeljijo na kazalcih donosnosti naložb - ROI. V tem diskretnem sektorju višji strokovnjaki ter vodstveni kadri potrebujejo prodorne veščine in razpredeno mrežo poslovnih poznanstev, da lahko sledijo ter predvidevajo in se ustrezno odzivajo na dinamiko konkurentov, regulativne spremembe in tehnološki napredek. Le na tak način bodo njihova podjetja še naprej vodilna in uspešna.

 

Kakšna prihodnost čaka vase podjetje? Kako si lahko zagotovite, da bodo vaši vodstveni kadri motivirani in primerni za reševanje izzivov, ki vas čakajo v prihodnosti?

 

Strokovna podpora

Da bi zagotovili uspeh naših strank, kot partnerji v Amropovi ekipi za sektor strokovnih storitev, črpamo iz dolgoletnih izkušenj, ki smo jih pridobili na trgu ter izčrpnega poznavanja industrije. Amropovi partnerji so služili kot višji partnerji v mednarodnih podjetjih za profesionalne storitve in razumejo potrebo po vrhunskem vodstvenem talentu. Naša velikost, obseg in znanje nam omogočajo, da te potrebe po vrhunskih talentih obravnavamo na edinstven in optimalen način.