Strukturne ter regulativne spremembe in konsolidacija industrije povečujejo potrebo po vodstvenih delavcih, ki lahko jasno razmišljajo o novih tržnih možnostih in prehodu v naslednjo fazo rasti. Amrop je znotraj panoge finančnih storitev zapolnil vodstvene pozicije na vseh ravneh in položajih ter preko celega sveta: od predsednikov, finančnih in operativnih direktorjev, direktorjev trženja, do vodij IT sektorjev pri:

 

  • Zavarovalnicah
  • Vseh sektorjih bančnega poslovanja
  • Skladih zasebnega kapitala.

 

Preko našega, na kontekst osredotočenega pristopa k direktnem iskanju vodstvenih kadrov, najdemo in privabimo vodje na globalnem nivoju, ki so hkrati idealni za lokalne specifike / lokalni kontekst naročnika, po drugi strani pa bi se znašli tako v New Yorku in Londonu, kot tudi v Zürichu ali Singapurju. Kandidatom posredujemo informacije o podjetjih naših strank in ustvarjamo stopnjo sigurnosti v tem kriznem okolju ter sodelujemo z vami, da skupaj določimo pričakovanja in oblikujemo priložnosti.

 

Tesno sodelovanje z našimi strankami nam dopušča, da pomagamo postaviti temelje za rast, ki bo neizogibno sledila koncu trenutnega dela poslovnega in gospodarskega cikla.