Za globalne organizacije je še posebej težek proces usklajevanja globalne strategije z regionalnimi gospodarskimi posebnostmi. Ta dinamika zahteva edinstvene ljudi, ki se lahko prilagodijo različnim situacijam. Podjetjem pomagamo zgraditi močno strategijo za delo s talenti, ki uspešno identificira vodje za prihodnost, ki naprej vodijo podjetje v dvig uspešnosti ter rasti.

 

Preko celega sveta, skupine predanih Amropovih strokovnih konzultantov sledijo strukturiranemu pristopu k direktnem iskanju vodstvenih kadrov, ki temelji na jasnem poznavanju trga, njegovih ključnih akterjev in najnovejših trendov industrije ter močne in razvejanje mreže poslovnih odnosov na visoki ravni. Praksa je zasnovana tako, da ustreza zahtevam različnih podjetij – tako podjetju iz seznama 500 najbogatejših (Fortune 500) kot tudi manjšemu družinskemu podjetju.

 

Amropovi partnerji raziskovalci združujejo strokovno poznavanje lokalnega trga in podporo globalnih virov. Z naročniki razvijemo tesno sodelovanje pri stroškovno učinkoviti, zanesljivi in trajnostni umestitvi lokalnih, regionalnih in globalnih talentov.

 

Naši pretekli dosežki govorijo sami zase: od leta 2010 je več kot 50 specializiranih Amropovih konzultantov opravilo več kot 2.200 projektov znotraj panoge potrošniškega blaga in maloprodaje. Podjetja naročnikov segajo v velikosti vse od 100 do 25 milijonov dolarjev; projekti pa pokrivajo celoten spekter vodstvenih vlog, v vseh ključnih in splošnih vodstvenih funkcijah.

 

Kontekst

Tradicionalni maloprodajni poslovni model danes soobstaja skupaj z drugimi rastočimi kanali, kar ustvarja vsekanalni model prodaje (t.i. “omni-channel”). Pridobivanje podatkov in poslovna analitika sta s tem postali ključni funkciji. Podjetja s potrošniškimi izdelki se borijo za lastno relevantnost in krepijo poudarek na inovacijah. Poleg tega, morajo za zadostitev maloprodajnih pričakovanj, biti efektivni in stroškovno učinkoviti, saj se pritisk na marže še naprej stopnjuje.

 

Ta dinamični kontekst zahteva vodstveni kader, ki lahko z minimalnim naporom krmari v tem okolju in usmerja energijo v lahko izvedljive rešitve. To so agilni posamezniki, ki so se sposobni prilagoditi vedno hitrejšim spremembam in priložnostim ter hkrati ohranjajo svoj pogled usmerjen v prihodnost.

 

Te nove veščine in sposobnosti so redke in močno iskane. Konkurenca se vedno bolj intenzivno trudi, da pritegne tiste voditelje, ki so resnično sposobni utreti pot podjetjem, da ponovno definirajo svoje bistvo in, da to storijo trajnostno.

 

Strokovna podpora

Amropova globalna skupina za sektor potrošniškega blaga in maloprodajo se ponaša z dobrim razumevanjem in celovitim vpogledom v izzive, s katerimi se soočajo določeni tržni segmenti. To nam posledično omogoča, da identificiramo talent, ki bo ustrezal edinstveni kulturi, strukturi ter poslovnim in strateškim ciljem posameznega naročnika.

 

Razumemo gonilno silo večgeneracijske ter večkulturne delovne sile. Lahko vam pomagamo pri oblikovanju prepričljivih predlogov za zaposlenih, ki bi pritegnili in obdržali visoko usposobljene vodstvene kadre z vodstvenimi lastnostmi in odpornostjo, ki jo iščete.