Leta 1977 so se štirje podjetniki, ki so imeli agencije za ekskluzivno iskanje vodilnih in vodstvenih kadrov v Franciji, Italiji, Veliki Britaniji in ZDA, združili ter ustvarili omrežje za pomoč naročnikom z naraščajočimi mednarodnimi potrebami po talentih. Poimenovali so ga Amrop International. V naslednjem letu so se organizaciji pridružila podjetja iz Švice, Beneluksa in Nemčije.

 

Ustanovitelji so imeli velik ugled in so se držali enakih strogih mednarodnih profesionalnih standardov ter so bili zavezani kakovosti. Vsi so pri iskanju uporabljali prilagodljiv in na naročnika usmerjen pristop. Predvsem pa je vsak prinesel poglobljeno poznavanje lokalnega trga, kar je ustrezalo podjetjem, ki so tam poslovala. Več kot 40 let pozneje duh Amropovih pionirjev še vedno poganja podjetniško kulturo naše organizacije.

 

V 80. letih 20. stoletja se je družba Amrop razširila zunaj ZDA in Evrope ter se partnersko povezala s podjetji v Latinski Ameriki, Aziji in Afriki. Nova globalna strategija je družbo Amrop popeljala med sedem glavnih organizacij za ekskluzivno iskanje vodilnih in vodstvenih kadrov na svetu.

 

Desetletje pozneje je Amrop okrepil svojo prisotnost v Evropi, zlasti vzhodni, se hkrati širil v Latinski Ameriki in Aziji ter naročnikom pomagal pri iskanju talentov na nastajajočih trgih.

 

Da bi še okrepila globalno prisotnosti in usmerjenost na naročnike, se je družba Amrop International leta 2000 združila s skupino Hever Group, ki je bila prav tako rastoče mednarodno omrežje visokokakovostnih agencij za iskanje kadrov. Nova skupina Amrop Hever Group je še naprej rasla in po vsem svetu izvajala storitve iskanja vodilnih in vodstvenih kadrov.

 

Leta 2009 se je organizacija preimenovala v Amrop. Ta strateška poteza je odražala naše prednosti kot napredna, kohezivna in na okoliščine pozorna globalna organizacija za iskanje vodilnih in vodstvenih kadrov.

 

Leta 2011 smo v družbi Amrop sklenili partnerstvo z vodilno poslovno šolo IMD in začeli pod okriljem Amropove univerze izvajati program Zaupanja vredne svetovalne storitve, da bi okrepili razvoj partnerjev in svetovalcev, ki so za nas ključnega pomena.

 

V letih 2012 in 2013 smo opredelili Amropovo poslanstvo do leta 2020, v katerem smo umestili partnerstvo kot »zaupanja vredni svetovalci pri iskanju vodilnih in vodstvenih kadrov«, skupaj s povezanimi cilji, usmerjenimi v rast. Amropovo novo geslo: ‘Leaders For What's Next’ (vodje za prihodnost) izraža Amropovo identiteto v smislu agilnega, povezanega in v prihodnost zazrtega partnerstva, v sklopu katerega uporabljamo metodologijo, skladno z okoliščinami.

 

Od te točke dalje je družba Amrop začela v podporo platformi Leaders For What’s Next intenzivneje oglaševati lastniško miselno vodenje. Skupaj z IMD je opravila prelomno globalno raziskavo iskanja vodilnih in vodstvenih kadrov: 'Dobrodošli na krovu' – raziskava človeške razsežnosti srednje velikih podjetij v svetu globalizacije. Amropova serija Digitalizacija v nadzornih svetih raziskuje pripravljenost nadzornih svetov za digitalizacijo, pri čemer izpostavlja ključne dileme, zavore in strategije. Članek ‘Modro odločanje: korak v smeri trajnostne uspešnosti' pa predstavlja primer trajnostnega in odgovornega vodenja, v sklopu katerega ugotavljamo jasne načine, kako vodje podpreti na njihovi poti od pametnega do modrega odločanja na podlagi povratnih informacij vodilnih in vodstvenih kadrov z vsega sveta.

 

Od leta 2015 je družba Amrop svoj portfelj storitev obogatila z oživitvijo svojih globalnih praks storitev za vodenje  in storitev za nadzorne svete.

 

Leta 2017 smo v družbi Amrop določili svoje novo poslanstvo: oblikovanje trajnostnega uspeha z navdihovanjem vodij in opredelili šest vrednot: agilnost, radovednost, odličnost, vključevanje, skrb in etičnost. Istega leta smo praznovali 40. obletnico – preberite našo spominsko knjižico tukaj!

 

Leta 2018 smo šest vrednot družbe Amrop, od katerih je vsaka povezana z jasnimi osnovnimi načeli, združili v celoti pregledan Kodeks profesionalne prakse, okvir naših zavez za naročnike, kandidate in zaposlene v sklopu partnerstva.

 

V družbi Amrop že štiri desetletja svetujemo dinamičnim organizacijam pri iskanju vodij za prihodnost. Delujemo prek meja, na trgih po vsem svetu. Zazrti v prihodnost bomo še naprej širili svoje zmogljivosti za dostopanje do najnovejšega znanja in talentov na lokalnih trgih ter hkrati dosegali najvišje standarde globalne odličnosti.