Na Amropovi univerzi snujemo, izvajamo in podpiramo cel nabor pobud za poklicni razvoj, s čimer se odzivamo na učne potrebe naših ekip po vsem svetu, in sicer na področju iskanja in izbora vodilnih in vodstvenih kadrov ter storitev za nadzorne odpore in vodstvo. Uporabljamo mešanico metodologij, od spletnih delavnic in čezmejnih mentorstev do globalnih izobraževalnih dogodkov, ki povezujejo učenje preko našega partnerstva.

 

Amropovo srečanje na kampusu 

 

Kakovost in predanost Amropovih raziskovalcev in sodelavcev je ključnega pomena za odličnost storitve. Z vsakoletnim srečanjem na kampusu v sklopu živega, interaktivnega foruma, ki  je temelj stalnega poklicnega razvoja naših raziskovalnih ekip, povezujemo kolege z vsega sveta. Z mešanico formalnega učenja, ki ga izvajajo zunanji strokovnjaki, in izmenjavo med kolegi so Amropovi raziskovalci in sodelavci vodilni pri izvajanju najboljših praks in inovacij na svojem področju, s čimer pomagajo naročnikom in kandidatom pri učinkovitem, uspešnem in trajnostnem odločanju.

 

Hyper Island  

 

Hyper Island je digitalna ustvarjalna poslovna šola, ki ima svetovalni odsek, specializiran za realistično usposabljanje za določen sektor s pomočjo digitalne tehnologije. Amropovo razburljivo partnerstvo s šolo Hyper Island omogoča preobrazbeno digitalno učenje, ki je bistvenega pomena za pripravo naše organizacije za prihodnost. Poučevanje Hyper Island, ki se izvaja v obliki inovacijskih delavnic v živo, programov za nadzorne svete in sodelovanje v okviru miselnega vodenja, je visoko uvrščen del Amropovega programa učenja in razvoja.

 

Sodelovanje s šolo Hyper Island nam pomaga okrepiti našo globalno kulturo v prihodnost zazrtega inoviranja na vseh ravneh organizacije.

 

IMD  

 

Amropovo stalno partnerstvo s poslovno šolo IMD zagotavlja močne akademske temelje za stalen razvoj Amropovih partnerjev in svetovalcev. Profesorji z IMD poučujejo v obliki večdnevnih srečanj v živo na kampusu IMD v Lozani v Švici ter v obliki predavanj in tribun na naših globalnih in regijskih srečanjih. Vsebina, ki zajema cel spekter poslovnih tematik, temelji na raziskavah in dejanskih izkušnjah.

 

Naš temeljni program zaupanja vrednih svetovalnih storitev je prilagojen večmodularni program, v okviru katerega raziskujemo vsebino, veščine in ravnanje, ki so potrebni za celostno delo z naročniki in omogočajo obravnavo njihovih dolgoročnih strateških izzivov.

'Dobrodošli na krovu' pa je globalna raziskava, ki sta jo izvedla družba Amrop in IMD in raziskuje človeške razsežnosti srednje velikih podjetjih v svetu globalizacije.