ETIČNOST: moralna načela, ki vodijo naše ravnanje. 

 

Poslujemo pregledno, pošteno in zaupanja vredno. V družbi Amrop:

 

 • naročnikom in kandidatom podajamo jasne, poštene in konkurenčne predloge;
 • si prizadevamo, da bi preverili resničnost izjav (naročnikov in kandidatov), ki se nanašajo na določeno nalogo;
 • izvajamo vse ukrepe, da bi se izognili navzkrižju interesov;
 • se držimo omejitvenih sporazumov;
 • posameznega kandidata ne predstavljamo več kot eni organizaciji naenkrat; 
 • umeščenemu kandidatu ne ponujamo priložnosti zunaj naročnikove organizacije; 
 • smo zavezani zelo strogim pravilom o zaupnosti pri poslovanju ter upoštevamo vso zakonodajo in načela varstva podatkov in zasebnosti.

 

SKRB: prijaznost in skrb za druge. 

 

Ljudi upoštevamo in cenimo kot posameznike. V družbi Amrop:

 

 • smo zaupanja vredni svetovalci svojim naročnikom, s čimer zagotavljamo trajnostno in osebno pozornost na najvišji ravni;
 • spremljamo uspešnost in zadovoljstvo naročnikov in kandidatov po umestitvi;
 • pri sodelovanju z drugimi izvajamo ‘razmislek med delovanjem’ ter pred oblikovanjem zaključkov preverimo pristranskost in domneve;
 • ustvarjamo prostor za delitev konstruktivnih povratnih informacij ob primernem času in na primernem kraju ter s pozitivnim notranjim odnosom;
 • izobražujemo, usposabljamo in mentoriramo Amropove partnerje, svetovalce, raziskovalce in sodelavce; 
 • podpiramo Amropove kolege na vse mogoče načine, da zagotovimo njihovo zadovoljstvo in uspeh;
 • Amropovim kolegom pomagamo, da pri delu izrazijo svojo odličnost, in upoštevamo njihove omejitve.

 

RADOVEDNOST: močna želja po znanju in učenju. 

 

Zazrti smo v prihodnost in pri svojem prizadevanju za znanje uporabljamo raziskovalno miselnost. V družbi Amrop:

 

 • naročnikom pomagamo pri prepoznavanju in umestitvi preobrazbenih vodij z odgovorno vizijo, energijo in ambicijami; 
 • uporabljamo pristop, skladen z okoliščinami, ki temelji na naročnikovem poslu, trgu in potrebah po vodjih;
 • vlagamo v lastniško miselno vodenje, s čimer ostajamo v koraku s potrebami naročnikov in kandidatov;
 • sodelujemo pri Amropovih formalnih izobraževalnih programih in novo znanje uporabljamo pri komunikaciji z naročniki in kandidati;
 • smo odprti za neformalno učenje eden od drugega, ne glede na rang znotraj organizacije, znotraj Amropovih pisarn in prek meja;
 • se skušamo dejavno poučiti o drugih kulturah, nacionalnih in organizacijskih, ter jih razumeti.

 

AGILNOST: sposobnost hitrega in gladkega prilagajanja. 

 

Delujemo v duhu sodelovanja, učinkovito in prožno, ter tako zadovoljujemo potrebe notranjih in zunanjih deležnikov. V družbi Amrop:

 

 • za kritična področja vodenja ponujamo inovativne rešitve v okviru najboljših praks;
 • smo odprti in pripravljeni za pogovor o tem, kako lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomagamo naročnikom; 
 • ves čas se odzivamo proaktivno in hitro;
 • si prizadevamo razvijati se kot posamezniki in kot organizacija; 
 • smo zmožni in pripravljeni izzvati uveljavljena prepričanja in domneve;
 • drug drugemu pomagamo, kadar poskušamo, ne uspemo, se učimo in ponovno poskusimo.

 

ODLIČNOST: biti izvrsten ali izjemno dober.  

 

Zelo pozorni smo na postopke in njihove izide. V družbi Amrop:

 

 • izvajamo vse ukrepe za zagotavljanje robustnosti Amropovih postopkov in orodij;
 • Amropove postopke in prakso primerjamo z najboljšimi organizacijami iz našega sektorja; 
 • zagotavljamo, da je raven kakovosti enaka v vseh Amropovih pisarnah;
 • vse težave s kakovostjo javljamo proaktivno in pravočasno ustreznim deležnikom;
 • preverjamo zadovoljstvo naročnikov in kandidatov ob vnaprej dogovorjenih mejnikih določene naloge;
 • umeščenega kandidata, ki zapusti organizacijo pod vnaprej dogovorjenimi pogoji v vnaprej dogovorjenem roku, zamenjamo po vnaprej dogovorjeni tarifi.

 

VKLJUČEVANJE: delovati tako, da vključuješ ali si vključen v skupino ali strukturo. 

 

Spodbujamo raznolikost v smislu demografije in mišljenja. V družbi Amrop:

 

 • smo objektivni in navzkrižno preverjamo znake prednostne obravnave ali izključevanja posameznikov ali skupin ljudi;
 • naročnike obiskujemo v parih, da zagotovimo ustrezno kombinacijo strokovnega znanja in izkušenj ter svežega pogleda; 
 • skušamo predstaviti raznolik nabor kandidatov v smislu miselnosti in demografije; 
 • vlagamo v navidezne in fizične platforme, s katerimi delimo znanje in izkušnje med vsemi geografskimi področji in kulturami;
 • vzpostavljamo raznolikost znotraj Amropovih politik iskanja in razvoja lastnih kadrov; 
 • pri vzpostavljanju Amropovih ekip in delovnih skupin segamo prek kulturnih meja;
 • zagotavljamo odprtost in preglednost v celotni družbi Amrop ter se izogibamo grupiranju ali elitizmu.

 

Osnovno načelo

 

Ob podpori Amropovega Kodeksa profesionalne prakse se ves čas trudimo delovati skladno z Amropovim globalnim poslanstvom.

 

Oblikovanje trajnostnega uspeha z navdihovanjem vodij

 

Za več informacij se obrnite na nas.