Direktor i Partner
T +386 1 547 54 06
Savetodavni direktor ljudskih resursa
T +386 51 380 228
Direktor
T +385 99 228 19 02
Direktor sektora za razvoj rukovodećih kadrova
T +386 1 547 5404
Projektni menadžer
T +381 11 263 23 03
Rukovodilac projekata i usklađenosti poslovanja
T +386 1 547 54 04
Database / CRM specijalista
T +381 11 263 23 03
Researcher
T +381 11 263 23 03
Kancelarijski menadžer
T +385 1 484 01 12
Kancelarijski menadžer
T +381 11 263 23 03